Правила вибору та застосування ЗІЗОД – TFM

Правила вибору та застосування ЗІЗОД

ЗІЗОД, що відповідають одному стандарту, можуть мати різні рекомендації щодо використання. За умови правильного вибору й дотримання рекомендацій ефективність ЗІЗОД відповідатиме потребам користувача.  

Як зазначається у «Рекомендаціях щодо вибору, використання, догляду і обслуговування». ДСТУ EN 529»: “Всі ЗІЗОД створюють фізіологічне, а інколи і психологічне навантаження на користувача. Це буває через ергономічні чинники і найбільше стосується маси й опору диханню. Для обох чинників вплив збільшується у разі зростання темпів роботи.” 

Умови, в яких використовується ЗІЗОД, підбирають служби охорони праці, які в 

обов’язковому порядку створюються на кожному підприємстві. Пріоритетним завданням цих служб є забезпечення безпечних й комфортних умов праці. 

Вибирають   тип ЗІЗОД   за призначенням,  для чого проводять ідентифікацію  шкідливої речовини, а також складають відомості  про її концентрацію в повітрі робочої зони на базі санітарно – гігієнічних  досліджень: у вигляді аерозолю (пилу, диму, туману) застосовують протипилові (протиаерозольні) ЗІЗОД. 

При виборі ЗІЗОД важливо орієнтуватися не лише на показники ступеню захисту. Детальна характеристика умов праці також відіграє важливу роль. Як затверджено у  “Правилах вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07)”: “При виборі ЗІЗОД необхідно враховувати такий важливий показник як ергономічність ЗІЗОД, тобто ступінь можливого впливу ЗІЗОД на здоров’я, функціональний стан і працездатність людини. Він характеризується величиною аеродинамічного опору ЗІЗОД, об’ємною часткою вуглекислого газу у вдихуваному повітрі, обмеженням видимості, слуху, мовного спілкування тощо, які викликають труднощі в роботі та напругу психофізичних систем організму”. 

Метеорологічні умови також впливають на дію ЗІЗОД, слід орієнтуватися на температуру робочої зони й підбирати засоби захисту враховуючи цей фактор. “Високий рівень фізичної напруги, а також підвищена температура повітря, як правило, підсилюють несприятливий вплив ЗІЗОД на людину, підвищуючи опір диханню, збільшуючи потовиділення та підвищуючи навантаження на сердцево-судинну систему”, – зазначено у НПАОП 0.00-1.04-07. 

Існують фактори індивідуального підбору ЗІЗОД. Розмір обличчя працівника впливає на щільність прилягання півмаски по лінії обтюрації. Вага працівника, від якої залежить амплітуда дихання, та вплив ритму й темпу роботи на частоту дихання також повинні враховуватися при підборі ЗІЗОД. 

Незадоволення користувача засобом індивідуального захисту органів дихання в більшості випадків – результат неправильного підбору. Роботодавцям слід керуватися НПАОП 0.00-1.04-07, ДСТУ EN 529,  інструкціями й рекомендаціями постачальника ЗІЗОД для досягнення безпеки діяльності робітників.

28.06.2019